ARTI bünyesinde istihdam edilen profesyonel kadrolar, uzmanlaşma isteyen tüm karmaşık mühendislik yapılarının tasarımını, son teknoloji, ekipman ve programlarla destekleyerek başarıyla tamamlamaktadır. Bu aşamalarda, gerektiğinde, üniversitelerle olan yakın işbirliği sayesinde işverenin her aşamada başarılı olabilmesi için konusunda uzman akademisyenlerle çalışmaktadır.

1989 yılında kurulan ARTI, özellikle Hastane, Otel, Tatil Köyleri, Yönetim ve İşletme Binaları ile Toplu Konut Projeleri, Pis Su ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İçme Suyu Dağıtım Şebekeleri, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kanalizasyon Dağıtım Projeleri, Kentsel Alanların Geliştirilmesi, Depreme Karşı Güçlendirme Projeleri, Ulaşım, Köprü, Yol, Tünel Projeleri alanlarında; tüm projelendirme ile yapım ve/veya tasarım aşamasındaki müşavirlik hizmetlerinin verilmesini ana faaliyet alanları olarak belirlemiştir.

ARTI, organizasyon yeteneği ile ön tasarımdan başlayarak projenin işverene teslimine kadar olan tüm ara aşamalarda (teknik ön fizibilite ve haritacılık, tasarım, bütçeleme, şantiye yönetimi ve organizasyon, iş ve kaynak programlarının hazırlanması ve sürekli güncellenmesi, nakit akış ve yatırım fizibilite raporları, şartname ve sözleşme yönetimi, yapım aşamasında karşılaşılan her türlü probleme teknik destek, kalite kontrol) müşavirlik hizmeti verebilmektedir. Modern yönetim teknikleri, kalite kontrolün kurulması ve sürekliliği, iş güvenliği ve yüksek tempolu imalata uygun proje tasarımı şirketin ana eksenini oluşturmaktadır.

ARTI Ulusal ve Uluslararası kayıt bilgileri;
Ankara Ticaret Odası: 47 / 798
İnşaat Mühendisleri Odası: 06 / 954
Mimarlar Odası: 06 / 0939
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği: 299
ACASS #: 037737
DUNS #: 53-523-3902
NCAGE: T4306


This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!