TOKİ ile Sözleşme İmzalandı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ARTI Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. & BEŞER Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. İş Ortaklığı arasında, “25. Paket Danışmanlık (Yapım İşi Kontrollüğü ve Yapı Denetimi)” sözleşmesi, 14.01.2021 tarihinde imzalandı.

Ankara, Burdur Karaman, Konya ve mücavir illerini kapsayan işin, 1080 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

İş kapsamında; yüklenici firmaların avan veya uygulama projeleri ilgili mevzuata göre incelenecek, uygulama projesi ve hesaplarını kontrol edilerek, yapıların, ruhsat ve ekleri ile yüklenici ile idare arasındaki sözleşmeye ve mevzuata uygun olarak yapılması denetlenecektir.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!